Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) en is verantwoordelijk voor het beheer van een reeks bevoegdheden die overgedragen zijn bij de zesde staatshervorming. Sinds 1 januari 2019 is Iriscare het contactpunt bij uitstek voor burgers en professionals voor alles in verband met sociale bescherming in het Brussels Gewest.

De bevoegdheden die Iriscare beheert, zijn divers:

  • het beleid en de financiering beheren van de gezondheidssector in Brussel;
  • het beleid en de financiering beheren wat betreft bijstand aan personen en meer bepaald bijstand aan ouderen of personen met een handicap;
  • het beheer van het beleid inzake gezinsbijslagen in Brussel;
  • de Brusselse ziekenfondsen en kinderbijslagfondsen begeleiden en financieren;
  • het kinderbijslagfonds Famiris overkoepelen;
  • meldingen over niet-vergunde bicommunautaire kinderdagverblijven controleren en vergunningen uitreiken;
  • de Brusselse bicommunautaire centra voor gezinsplanning subsidiëren, erkennen en opvolgen;
  • ondersteuning bieden in het kader van de COVID-crisis;
  • de graad van de handicap of de verminderde zelfredzaamheid van een persoon aan de hand van verschillende criteria bepalen en de gevolgen ervan op sociaal, medisch of psychologisch vlak vaststellen.

Leer Iriscare beter kennen via http://www.iriscare.brussels/nl.