Voltijds
Brussel
Geplaatst 4 days geleden.

De Iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ) maken deel uit van de Brusselse openbare ziekenhuisgroep IRIS en van het Chorus-netwerk: het grootste ziekenhuisnetwerk van België. HIS bestaat uit drie zorgsites en een polikliniek waar de algemene diensten zijn gevestigd. HIS wil een lokaal ziekenhuis zijn dat iedereen via verschillende ingangen makkelijk toegang wil geven tot een basisgezondheidszorgaanbod en tegelijkertijd uitstekende medicijn wil aanbieden. Om haar te ondersteunen bij de inzet van haar strategische assen en verandermanagement met behoud van de continuïteit van de kwaliteitszorg, gaat HIS nu op zoek naar haar toekomst:

Directeur Zorg (m/v/x)

Functie

Als Directeur Zorg ben je verantwoordelijk voor het zorgteam, bepaalde paramedici (diëtisten, ergotherapeuten, enz.) en sociale diensten, verspreid over de drie sites van de instelling (ongeveer 1000 fte).

Je waarborgt de strategie, de operationele behoeften en verplichtingen van de instelling en zorgt ervoor dat je tegemoet komt aan de behoeften van je medewerkers en patiënten, met inachtneming van de geldende wettelijke vereisten.

 • Je definieert de visie van je afdeling in lijn met die van het ziekenhuis. Met de steun van je drie assistenten beheer en coördineer je de continuïteit van de zorg, met behoud en verbetering van de kwaliteit van haar activiteiten, rekening houdend met zorg- en personeelsbehoeften, reglementaire normen en budgettaire vereisten.
 • Je belichaamt en stimuleert bestuurlijke en organisatorische verandering binnen je afdeling: als “leader coach” en in nauwe samenwerking met Human Resources bewaak en implementeer je Change Management en ondersteun je teams bij organisatieveranderingen. Je verenigt je medewerkers rond strategische projecten.
 • Je streeft naar verbetering van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg door bijzondere aandacht te besteden aan de harmonisatie van praktijken en procedures. Je stimuleert de ontwikkeling van de vaardigheden van het personeel binnen je afdeling, met name door middel van permanente opleiding.
 • Als lid van het directiecomité (“Bestuur”) ben je een schakel van organisatorische verandering binnen HIS. Je staat in voor de opvolging van bepaalde functieoverschrijdende strategische projecten door synergieën en samenwerkingsgebieden te ontwikkelen (bv.: optimalisatie van het gebruik van het Elektronisch Patiëntendossier, deelname aan de ontwikkeling en implementatie van klinische routes, enz.). Je ontwikkelt een klimaat van constructieve samenwerking tussen je directie en de medische directie en met de andere directies van de instelling.
 • Je vertegenwoordigt je management in verschillende commissies, vertegenwoordigt het ziekenhuis ook bij overheden en externe organisaties en bouwt een effectief netwerk van strategische partners op, met name binnen het Chorus-netwerk.

 

Profiel

 • Als verpleegkundige of verloskundige van opleiding heb je een masterdiploma Verpleegkunde en Verloskunde, Volksgezondheid of Management en Beleid in de gezondheidszorg.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het aansturen van teams binnen een verpleegafdeling. Je bezit een emotionele intelligentie: je staat bekend om je leidinggevende kwaliteiten, je luisterkwaliteiten en respect.
 • Je hebt ervaring in multi-project management en in “Change Management”. Je ondersteunt, inspireert en motiveert je teams daarbij.
 • Je stelt je flexibel op in situaties en past je aan volgens prioriteiten en toont een scherp gevoel voor organisatie en stressbestendigheid, ook in een crisissituatie.
 • Je beheerst de office-tools (Word, Excel, PowerPoint, enz.) en bent vertrouwd met geautomatiseerde managementtools (vb. DPI, enz.).
 • Je hebt een goed begrip van de cijfers om de financiering van zorg binnen het ziekenhuis om mee te kunnen in de budgettaire processen van je afdeling en de indicatoren te volgen.
 • Opleiding in projectmanagement (bijv. Prince2, Agile) en/of verandermanagement (bijv. Prosci ADKAR) is een echte troef.
 • Je hebt een actieve kennis van de tweede landstaal.

 

Aanbod

 • Een openbare instelling, gelegen in de stad, dicht bij haar patiënten
 • Een ziekenhuisproject met meerdere uitdagingen en een hoge menselijke waarde.
 • Een familiale sfeer, vrijheid van meningsuiting en ruimdenkendheid. Een management dat ruimte geeft voor fouten, om creativiteit en innovatie te ontwikkelen.
 • Een amicale werksfeer en evenwicht tussen privé- en beroepsleven.
 • Een geëngageerd algemeen management, leider en promotor van verandermanagement.
 • Een voltijds contract (38 uur per week) voor onbepaalde tijd. Een salarisschaal met veel extra juridische voordelen.

 

Geinteresseerd?

Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online (https://bit.ly/3N5qFXG)  of scan de QR-code onderstaand.
Vragen? Contacteer Florence Moignot, Senior Consultant Healthcare op +32 2 610 27 53.
Je reactie wordt snel en confidentieel behandeld.