Deeltijds, Voltijds
Leuven
Geplaatst 3 weeks geleden.

voltijds / deeltijds

Z.org KU Leuven zoekt voor zijn Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuvenenthousiaste psychiatrisch verpleegkundigen (50% – 100%) voor de nieuwe crisisunitvoor medium-intensive-care te campus Kortenberg.

Ondernemend? Vol energie? Op zoek naar een job met veel afwisseling?

UPC KU Leuven start een nieuwe crisisunit. Je hebt de unieke kans om er vanaf hetbegin bij te zijn!Deze medium intensieve zorg eenheid richt zich voornamelijk op personen met eenaffectieve stoornis en/of persoonlijkheidsmoeilijkheden in acute crisis. Deze eenheidmaakt deel uit van het acute psychiatrische zorgcircuit van UPC KU Leuven, en werktnauw samen met de spoedgevallendienst van UZ Leuven, het mobiele crisisteam, deEPSI unit en het Crisisinterventiecentrum (CIC).

Bouwen aan een nieuw team

In de voorbije jaren is de nood aan acute psychiatrische crisiszorg na een spoedopnamealleen maar toegenomen. Een snelle opname op een gespecialiseerde crisiseenheid isvoor deze patiënten van cruciaal belang. Wij zoeken verpleegkundigen die graag eenuitdaging aangaan en mee willen bouwen aan een nieuw en sterk team voor de bestecrisiszorg.

 

je functie

je houdt van kortdurende, intensieve begeleiding van patiënten en hun naasten diegebaseerd is op een herstelgerichte zorg en een op maat benadering: het gevenvan intensieve nabije zorg, het streven naar crisisstabilisatie en het opvangen vanpatiënten in een time-outsituatie

je werkt graag mee aan de opstart van een nieuwe intensieve zorgeenheid en aande verdere uitbouw van een kwalitatief behandel- en ondersteuningsprogrammavoor patiënten in crisis.

 

je profiel

  • je beschikt over een diploma van bachelor of gegradueerde in de verpleegkunde
  • je bezit de nodige stressbestendigheid om in crisissituaties accuraat op te treden
  • je hebt empathische vaardigheden en hanteert een emancipatorische benadering
  • je koppelt professionaliteit aan authenticiteit en durft eigen handelen kritisch tebekijken
  • je kan in je werk de nodige pro-activiteit, flexibiliteit en creativiteit aan de dag leggen
  • je voelt je thuis in een sterk team met andere zorgprofessionals
  • je bent bereid in een variabel uurrooster te werken

 

ons aanbod

een boeiende en gevarieerde job waarbij je deel uitmaakt van een dynamischegroep verpleegkundige en een stimulerende multidisciplinaire organisatie in evolutie

UPC KU Leuven zet sterk in op opleidingsmogelijkheden en op welzijn voor allemedewerkers. Je krijgt voluit kansen om te leren en te specialiseren en zo uit tegroeien tot expertverpleegkundige in crisiszorg

 

vragen?

Indien je meer informatie wenst over deze vacature kan je contact opnemen met InezHeleven of Jasper Vanhoof, verpleegkundige coördinatoren dienstvolwassenenpsychiatrie

inez.heleven@upckuleuven.be

02 758 09 77

jasper.vanhoof@upckuleuven.be

02 758 07 43

 

Versterk ons team

1000 toffe collega’s voor steeds betere zorg. Je kan solliciteren tot en met 18 oktober 2022.

https://www.upckuleuven.be/nl/jobs/psychiatrisch-verpleegkundige-crisisunit