Voltijds
Vlaams Brabant
Geplaatst 2 weeks geleden.

Verpleegkundige

Voltijds – 1 jaar met mogelijkheid tot onbepaalde duur

 

In woonzorgcentrum Herfstvreugde bieden we een kwaliteitsvolle verzorging in een huiselijke sfeer. We geloven dat onze bewoners zich zo het best voelen en dus ook optimaal functioneren. Ben jij de verpleegkundige die zich daarvoor wil inzetten? Dan zijn we naar jou op zoek!

Je taken

Het hele zorgteam begeleidt de bewoners op een respectvolle manier. Ze helpen de bewoners bij hun dagelijkse activiteiten tijdens hun laatste levensfase. De verpleegkundigen zetten zich in voor het fysisch en psychosociaal welzijn van de bewoners.

Concreet voert de verpleegkundige onder meer de volgende taken uit:

 • mondelinge en schriftelijke rapportage (overdragen van de dienst naar de volgende ploeg, deelnemen aan personeelsvergadering,…)
 • wond- en palliatieve zorg
 • uitvoeren van preventieve en curatieve (verpleegkundige) handelingen volgens de richtlijnen van het verzorgingsdossier
 • overleg met hoofdverpleegkundigen, verpleegkundigen en verzorgenden
 • medicatie klaarzetten en bedelen
 • uitvoeren van hygiënische zorgen
 • begeleiden en ondersteunen van de activiteiten van het dagelijkse leven
 • zorgen voor een aangename leefsfeer voor de bewoners
 • activeren van de bewoners
 • uitvoeren van administratieve werkzaamheden eigen aan de functie
 • mogelijkheid en draagvlak creëren voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de hiërarchische oversten, de andere diensten en het beleid.

Ons aanbod

De Gemeente Londerzeel is een dynamische, Vlaamse gemeente, met een landelijk karakter, waar het goed is om te wonen, te werken en te vertoeven. Ze garandeert een klantgerichte dienstverlening, ze streeft naar een open dialoog met haar bevolking en ze garandeert een goed beheer. Londerzeel is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Voor het woonzorgcentrum Herfstvreugde zoekt Gemeente Londerzeel 2 verpleegkundigen (IFIC 14b/IFIC 14) voor een voltijdse tewerkstelling in contractueel verband voor bepaalde duur van 1 jaar met mogelijkheid tot onbepaalde duur.

We bieden je:

 • geïndexeerd maandloon IFIC14b: 2.667,16 – 3.282,40 euro / IFIC14: 2.884,75 – 3.593,20 euro (in functie van toegekende anciënniteit en diploma)
 • vakantiegeld, attractiviteitspremie en eindejaarstoelage
 • maaltijdcheques van 7,50 euro
 • terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding
 • variabel uurrooster in shiften met een gemiddelde arbeidsduur van 38 uur per week
 • gunstige verlofregeling (26 vakantiedagen voor een voltijdse betrekking)
 • 11 feestdagen
 • opleidingsmogelijkheden

Onze voorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • van onberispelijk gedrag zijn (een recent uittreksel uit het strafregister moet bij de kandidatuurstelling worden overhandigd);
 • medisch geschikt zijn voor de functie
 • grondige kennis van de Nederlandse taal
 • in heb bezit zijn van een diploma hoger onderwijs; bachelor in de Verpleegkunde
 • slagen voor de selectieprocedure die bestaat uit een mondeling gesprek

Jouw reactie

Interesse? Lees dan verder op https://www.londerzeel.be/verpleegkundige-gezocht en vul meteen het online sollicitatieformulier in.