Voltijds
Merelbeke
Geplaatst 1 year geleden.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Voor de verschillende WZC van de Zorgband Leie en schelde zijn wij op zoek naar een Zorgkundigen en Verpleegkundigen!
Voor meer info over onze organisatie en ons aanbod, surf naar www.zorgband.be

Hoofddoel van de functie

Het totale welzijn nastreven d.m.v. de optimale en totale zorg op te nemen voor de bewoner/gebruiker binnen  de residentiële /semi- residentiële voorziening, teneinde een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf te voorzien.
Resultaatsgebieden naar klanten/patiënten toe:
 • U staat in voor de verpleegkundige en verzorgende handelingen zoals vastgelegd bij K.B. nr. 78 van 10 november 1967 met als doel het algemeen welbevinden van de
  bewoner op lichamelijk, geestelijk en sociaal vlak te bevorderen of te behouden.
 • U respecteert de privacy van de bewoner, gebruiker, bezoeker, familie, enz. U gaat hierbij vertrouwelijk om met de verkregen informatie.
Resultaatsgebieden op het vlak van organisatie:
 • U staat in voor verpleegkundige en verzorgende handelingen met als doel de levenskwaliteit en het comfort van de bewoner te bewaken, met oog voor de individuele
  noden. Dit houdt onder meer in dat u:
 • Participeert in de dagelijkse te verlenen hygiënische zorgen aan de bewoner: o.a. geven van toiletten, baden, knippen van nagels, haar- en baardverzorging,
  gebitsverzorging, mictietraining, ADL en PDL,…
 • Toedienen van verpleegkundige zorgen en observatie van vitale parameters en eventuele interventies
 • De zelfzorg begeleidt en bevordert,
 • De bewoner/gebruiker respectvol benadert als persoon, rekening houdend met de individuele noden en wensen. (kledij, juwelen, daginvulling,…),
 • Huishoudelijke taken opneemt waaronder bedden opmaken en verschonen, transporteren van vervuild linnen/incontinentiemateriaal, de dagelijkse opschik en in orde
  houden van de leefruimte van de bewoners/gebruikers, het afruimen van de tafels, reinigen van het sanitair, onderhoud van de hulpmiddelen (rolstoel, wandelstok,
  looprek),…
 • De voorbereiding van het maaltijdgebeuren doet en dat u voor de dagelijkse bedeling van dranken zorgt.
 • U bent lid van een multidisciplinair team met als doel samen met andere disciplines te werken aan kwaliteitsvolle zorg.
 • U rapporteert en staat in voor het uitvoeren van administratieve handelingen met als doel de algemene werking van de afdeling of de dienst te ondersteunen.
 • U staat in voor de kwaliteitszorg met als doel het realiseren en bewaken van een kwalitatief hoogstaande en humane zorg- en dienstverlening.
Resultaatsgebieden op het vlak van verbetering en innovatie:
 • Signaleren van problemen die worden vastgesteld bij de uit¬voering van het werk.

PROFIEL

We zijn op zoek naar voltijds Zorgkundigen en Verpleegkundigen.
Je voldoet aan de diplomavoorwaarden.

Kennisvereisten:

 • Elementaire kennis van de overkoepelende algemene regelgeving
 • Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de uitoefening van de functie en met de afdeling: woonzorgdecreet
 • Grondige kennis van verpleging- en verzorgingstechnieken en EHBO
 • Basiskennis van de Zorgband Leie en Schelde en de werking van de welzijnsvereniging in zijn geheel

Competenties:

 • Klantgerichtheid
 • Betrokken zijn en kwalitatief handelen
 • Luisteren en empathie tonen
 • Peter-/meterschap opnemen
 • Adviseren
 • Effectief presenteren
 • Creatief denken
 • Objectieven stellen
 • Oordeelsvorming
 • Verantwoordelijkheid opnemen

AANBOD

Wij bieden een voltijdse functie aan met een loon conform de barema’s aangevuld met enkele mooie extralegale voordelen: maaltijdcheques (€8), ecocheques, fietsvergoeding, gratis hospitalisatieverzekering, volledige terugbetaling openbaar vervoer, toegang tot een voordelenplatform en een aantrekkelijk aantal vakantiedagen. Onmiddellijke indiensttreding is mogelijk!
Loon conform de barema’s:
Je bruto beginsalaris (zonder relevante anciënniteit, zonder wisseldienst 11%, in een voltijdse functie aan de huidige index 1,7410) bedraagt:

 • Voor gegradueerd verpleegkundigen: €2.669,53 bruto per maand. Je maximum salaris bedraagt €3.851,96 bruto per maand (na 27 jaar anciënniteit).
 • Voor  bachelors in de verpleegkunde: €2.814,62 bruto per maand. Je maximum salaris bedraagt €4.243,69 bruto per maand (na 23 jaar anciënniteit).

PLAATS TEWERKSTELLING

Verschillende WZC van de Zorgband Leie en Schelde
Solliciteren via volgende link:
Solliciteren kan tot uiterlijk 31/05/2021