Toegankelijk voor iedereen, met respect voor alle culturen, filosofieën en religies, biedt de Kliniek Sint-Jan een geheel van competenties en werkinstrumenten aan dat de evolutie van de gezondheidszorg en medische technieken op de voet volgt en er zelfs vaak op vooruitloopt.

Gebaseerd op de humanistische visie die onze instelling beïnvloedt en karakteriseert sinds haar ontstaan, waarborgt deze benadering voor elke patiënt:

  • Dat er een zorgvuldig wordt geluisterd naar zijn wensen en noden, alsook rekening wordt gehouden met de verwachtingen en bezorgdheid van zijn familie
  • Dat er een zo compleet mogelijke informatie over het zorgproces wordt geboden en de mogelijkheid tot persoonlijke inbreng hierin
  • Dat er voortdurend wordt gestreefd naar het behoud of het herstel van de autonomie
  • De essentiële punten van deze benadering zijn vervat in het zorgcharter van de verpleegkundigen. Dit charter steunt op onze deontologische en institutionele waarden zoals respect, vertrouwen en veiligheid.