Deeltijds, Voltijds
Campus Kortenberg, Leuven
Geplaatst 11 maanden geleden.

deeltijds/ voltijds 75% – 100%

Het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven zoekt een verpleegkundige voor deafdeling cognitieve aandoeningen Cog K te campus Kortenberg . We bieden je eencontract onbepaalde duur aan met een deeltijdse of voltijdse tewerkstelling.

Afdeling Cog K is een intensieve en hooggespecialiseerde afdeling die zich specifiek richtop de opvang, stabilisatie en behandeling van mensen met een neurocognitieveaandoening (dementie) met BPSD (psychologische en/of gedragsproblemen tgv dedementie).

 

 

je functie

 • je houdt van intensieve begeleidingen van patiënten en hun naasten met het oog ophet begrijpen, in kaart brengen en behandelen van problemen bij dementie
 • samen met de andere teamleden zet je in op het verstrekken van warmekwalitatieve zorg en behandeling, op het bieden van nabijheid, hand in handbegeleiding, veiligheid en bescherming, alsook op het opschalen van zorg eigenaan psychiatrische intensieve zorgen, opdat de patiënt een gevoel van rust encomfort zo snel als mogelijk kan herwinnen
 • je werkt binnen een multidisciplinair team (samen met artsen, therapeuten,maatschappelijk werkers, …) aan gepersonaliseerde zorg- en behandelplannen enafstemming met families, WZC en verwijzers

 

 

je profiel

 • je beschikt over een diploma van master, bachelor of gegradueerde in deverpleegkunde
 • je kiest bewust voor gespecialiseerde zorg voor mensen met dementie en je hebteen sterke gerichtheid voor de naasten van de patiënt
 • je hebt een brede kennis van psychiatrische ziektebeelden en je weet hiermee omte gaan, relevante werkervaring en affiniteit met het werken met ouderen is eenpluspunt
 • je bezit de nodige stressbestendigheid om in crisissituaties accuraat op te treden
 • je koppelt professionaliteit aan authenticiteit, je kan reflecteren over eigen handelen
 • je kan in je werk de nodige pro-activiteit, flexibiliteit en creativiteit aan de dag leggen
 • je hebt veel gevoel voor ethische reflecties over het werk en staat open voor hetmeedenken over ethische en levenseindevragen
 • je bent bereid in een variabel uurrooster te werken

 

 

ons aanbod

 • we bieden je een boeiende en gevarieerde job in een stimulerende omgeving waarje kan meewerken aan de verdere ontwikkeling van een intensieve afdeling voorouderen met BPSD in een fijn en dynamisch interdisciplinair team
 • je maakt deel uit van het competentiecentrum verpleegkunde, waar je geniet vanverdiepende en verbredende opleidingskansen
 • een opdracht 75% – 100% op campus Kortenberg

 

vragen?

Neem, indien je meer informatie wenst over deze vacature, contact op met Peggy Cools, verpleegkundig coördinator dienst ouderenpsychiatrie.